Onderhoud, service en beheer

U kunt bij Wélektro terecht voor storingen, onderhoud en beheer van en aan uw installatie.
Wij hebben een 24uurs servicedienst die u in geval van calamiteit (uitval meterkast door waterschade, brand, kortsluiting, overbelasting) snel van dienst kan zijn en er voor kan zorgen dat uw installatie weer snel in bedrijf is. Zowel particulieren als bedrijven kunnen gebruik maken van deze diensten.

Wij werken met lagere tarieven dan u gewend bent op het gebied van service en onderhoud.

  • Op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur het vaste tarief van 45,- euro ex btw per uur.
  • Op werkdagen tussen 18:00 en 20:00 uur een toeslag van 25% op het vaste tarief.
  • Op werkdagen tussen 20:00 en 07:00 uur en in de weekenden en feestdagen een toeslag van 150%.
  • Voorrijkosten: Binnen een straal van 25 kilometer zijn er geen voorrijkosten en daarbuiten een eenmalig bedrag van 35,- euro.

Op deze manier zijn de kosten inzichtelijk en helder, geen verrassingen achteraf.

Onderhoud,service,welektro

Wij staan garant voor een snelle en vakkundige afwikkeling van uw storing!

Onder Service, Onderhoud en Beheer verstaan wij tevens de volgende activiteiten:

Renovatie:
Renovatie van uw huidige installatie waarbij wij zorgen dat uw installatie weer
aan de huidige NEN normering en wet- en regelgeving voldoet.

U kunt hierbij denken aan het vervangen van uw meterkast, het vervangen van bedrading, het vervangen van schakelmateriaal etc.

 

NEN 3140 inspecties

 

NEN 3140 keuring:

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. De norm is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning. Deze norm geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen. Deze norm is van toepassing op elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning van ten hoogste 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

NEN 3140 keuring

Volgens NEN 3140 dient elke beheerder van een elektrotechnische installatie een veiligheidsbeleid te voeren waarin de volgende punten minimaal tot uiting komen:

  • Elektrische bedrijfsvoering van de installatie
  • Betrokken medewerkers die aan deze installatie werken
  • Veiligheid die gegarandeerd moet worden voor alle medewerkers en bezoekers van het bedrijf

Arbeidsinspectie

Met een NEN 3140 keuring kunnen we juist deze punten aanpakken en toetsen of ze voldoen aan de de wettelijke eisen, normen en eisen van de Arbeidsinspectie. Daarnaast kan, door een goed beleid met betrekking tot inspectie en onderhoud, de bedrijfszekerheid van de installatie worden verhoogd. Dit draagt bij aan een langere levensduur van de installatie, minder storingsgevoeligheid en minimale storingstijden.

Rapportage NEN 3140 keuring

De resultaten van een inspectie moeten altijd aantoonbaar zijn. Een vereiste is dat de resultaten schriftelijk worden vastgelegd. Van der Heide Opleidingen & Inspecties heeft hiervoor Rapido ontwikkeld. Rapido staat voor RAportage Inspectie DOcumenten. Rapido is een in eigen beheer ontwikkeld programma dat het totale inspectieproces automatiseert.

 renovatiewelektro

Beheer:
Het volledig beheren en onderhouden van uw installatie door middel van een
onderhoudscontract. In een onderhoudscontract wordt zorgvuldig vastgelegd wat er word onderhouden en wanneer.

Uw noodverlichtingsinstallatie dient bijvoorbeeld periodiek te worden nagekeken.
Lichtbronnen en accu’s moeten preventief worden vervangen (ARBO wetgeving, dus een plicht!) Wij stellen een periodiek en overzichtelijk onderhoudsplan op waarbij inzichtelijk is wanneer en hoe vaak de werkzaamheden worden uitgevoerd, en tegen welke tarieven.

Hierdoor zijn de kosten voor u inzichtelijk en beheersbaar. U kunt aan de hand van het onderhoudscontract uw budget vooraf bepalen en uw installatie blijft veilig , dus conform wettelijke eisen en voorschriften!

beheerwelektro