NEN inspecties

De speciaal opgeleide monteurs van Wélektro kunnen de volgende inspecties uitvoeren

NEN 3140
Als gebruiker van een installatie bent u wettelijk verplicht o de elektrotechnische installatie te onderhouden. U voldoet hieraan als u conform de ARBO wetgeving het onderhoud uitvoert conform NEN 3140.

Let op: Een veelgemaakte denkfout is  dat de eigenaar van een pand verantwoordelijk is voor de elektrotechnische installatie!  Dit is een misvatting…..de wet stelt dat een gebruiker van een pand de verantwoordelijkheid draagt voor de installaties in het pand.

Neninspectiewelektro

Verder stelt de Arbo-wet  dat bij iedere installatie van  meer dan twaalf eindgroepen, bijgewerkte tekeningen aanwezig dienen te zijn. Eventuele aanpassingen en uitbreidingen van de installatie moeten  binnen drie maanden in de tekeningen worden doorgevoerd.

Inspecties tonen aan dat dit vaak niet het geval is. Wélektro kan u van dienst zijn bij het in kaart brengen van uw installatie en het uitvoeren van het bijbehorende tekenwerk.

tekenwerkwelektro

Noordverlichting
In 2007 werd de ISSO-publicatie 79 (Inspectie en onderhoud van noodverlichtinginstallaties) een wettelijke verplichting.

Deze nieuwe wet beschouwt onderhoud aan noodverlichtingsinstallaties als een periodieke (APK) keuring:  niet alleen een lamp vervangen wanneer deze kapot gaat, maar periodiek controleren.

Nieuwe installaties met noodverlichting, gerenoveerde installaties en installaties die nooit geïnspecteerd zijn, moeten vanaf  2007 een eerste inspectie ondergaan.

Noordverlichtingsinstallaties